Optimaliseer Succes: De Rol van Energie in Coaching en Opleidingen

Optimaliseer Succes

Optimaliseer Succes: De Rol van Energie in Coaching en Opleidingen

In de wereld van coaching en opleidingen wordt vaak de nadruk gelegd op mindset als de bepalende factor voor succes. Echter, in werkelijkheid is succes meer dan alleen een positieve mindset. Zelfs met duidelijke doelen kan geblokkeerde energie en aanwezige stress het behalen van die doelen bemoeilijken, zo niet onmogelijk maken.

Als coach of opleider is het van belang te erkennen dat stress en energieblokkades diverse oorzaken kunnen hebben, zoals belemmerende overtuigingen, angsten, conditioneringen en zelfs oude trauma’s uit het verleden, mogelijk ontstaan tijdens de schoolperiode.

 

Het stellen van SMART-doelen (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) is een eerste stap, maar het is cruciaal om te zorgen dat de energie vrij kan stromen om effectief succes te bereiken. Mijn benadering omvat het testen van stressniveaus gerelateerd aan het doel, waarna ik de doelen balanceer, zodat nieuw potentieel kan ontstaan.

De focus ligt niet alleen op externe stressfactoren, maar ook op interne stressfactoren, saboteurs en belemmerende overtuigingen die het succes in de weg kunnen staan. Deze balancering kan zelfs op afstand plaatsvinden, waardoor deelnemers de vrijheid hebben om diepgaand te werken aan hun succesfactoren zonder fysieke beperkingen.

In de professionele wereld is het tijd om verder te kijken dan enkel de mindset. Het ontgrendelen van energie en het overwinnen van interne blokkades vormen een integrale aanpak voor duurzaam succes. Door deze benadering worden niet alleen SMART-doelen gesteld, maar wordt tevens de weg vrijgemaakt voor een optimale energiestroom, wat het pad naar succes efficiënter maakt.