Wat kan PSYCH-K® doen voor jou ?

Wat is PSYCH-K® ?

PSYCH-K® is een gebruikersvriendelijke manier om de software van je geest te herschrijven en zo de uitdraai van je leven te veranderen! Het is een eenvoudige en directe manier om zelf-beperkende overtuigingen in je onderbewustzijn te vervangen, vanuit waar vrijwel al het menselijk gedrag en emoties worden aangestuurd – zowel constructief als destructief. De praktische toepassing van deze wijsheid in ons persoonlijke en professionele leven leidt tot een diepere ervaring van vrede en vervulling, zowel op het mentale, emotionele, fysieke, als het spirituele vlak.

PSYCH-K®

Je werkelijkheid wordt gecreëerd door je ‘overtuigingen’ . Deze overtuigingen, meestal onderbewust, zijn vaak het resultaat van levenslange ‘programmering en vertegenwoordigen een krachtige invloed op het menselijk gedrag. Studies in de neurowetenschappen leren dat tenminste 95% van ons bewustzijn in feite onderbewust is. Het is onze onderbewuste geest waar zich onze opvattingen, waarden en overtuigingen bevinden. Op basis van deze overtuigingen vormen we ons een beeld over de wereld en onszelf en op basis van dat beeld ontstaat ons gedrag. Over het algemeen willen we gedrag dat zelf ondermijnend is graag veranderen. De meest effectieve manier om gedrag te veranderen is het vervangen van de onderbewuste overtuigingen die eraan ten grondslag liggen.

Gebaseerd op jarenlang onderzoek naar de werking van onze hersenhelften, ook wel bekend als hersendominantie theorie, levert PSYCH-K®  een aantal manieren om overtuigingen die je ‘saboteren’ snel te herkennen en te vervangen door overtuigingen die je ‘ondersteunen’ in welk gebied van je leven dan ook. Veel mensen houden er belemmerende onderbewuste overtuigingen op na met betrekking tot onderwerpen als financiële voorspoed, eigenwaarde, lichaam en gezondheid, relaties en loopbaan.

Wat is een PSYCH-K® Balans?

Een PSYCH-K® Balans is een proces dat bedoeld is om evenwicht te creëren tussen  beide helften van de hersenschors.      Deze ‘hele-brein toestand’ is ideaal voor het herprogrammeren van de geest met nieuwe, bekrachtigende overtuigingen, en het reduceren van ongewenste stress. Je hebt daarmee toegang tot je volledig potentieel aan gedragsmogelijkheden als antwoord op uitdagingen die het leven stelt.

Het is belangrijk het volgende te beseffen: een Balans creëert potentieel; je creëert resultaten door je acties! Als je bijvoorbeeld een Balans  doet om een topsporter  te worden, moet je nog steeds de noodzakelijke training doen en je fysiek voorbereiden om je doel te bereiken. De Balans vermindert de onderbewuste weerstand die je mogelijk hebt tegen het bereiken van dat doel, zodat je maximaal rendement haalt uit je trainingsinspanningen.

Een ander voorbeeld betreft Balansen die je doet in verband met je gezondheid. Hoewel Balansen je helpen de stress en innerlijk conflicten te verminderen die wellicht ten grondslag liggen aan de ziekten die zich in je lichaam openbaren, is het nog steeds van belang de noodzakelijke fysieke maatregelen te nemen die het lichaam helpen zichzelf te genezen, zoals medische behandeling, dieet, oefeningen of rust.

Het resultaat van een Balans kan meteen worden ervaren, of zich pas na verloop van tijd ontvouwen (uren, dagen, weken of langer). Als je doel bijvoorbeeld is om een nieuwe baan te vinden, dan kan de angst om werkloos te worden tijdens de Balans opkomen en verdwijnen – Het vinden van een nieuwe baan zal echter meer tijd en inspanning vergen, bijvoorbeeld het onderzoeken van nieuwe carrièremogelijkheden of het voeren van sollicitatiegesprekken.

Hoe lang blijft een Balans werken?

Het lijkt erop dat Balansen werkzaam blijven zolang ze bruikbaar zijn voor de onderbewuste geest, of tot het moment waarop je besluit om een Balans te doen met een ander doel. Het leven is een evoluerend proces, als je op enig moment in je leven een Balans doet voor een bepaald doel, kan dat op een later moment in het geheel niet van belang zijn.

Als je geen gebruik zou maken van PSYCH-K®, zou het leven zelf je op enig moment duidelijk maken dat het noodzakelijk is om een bepaald aspect van je leven te veranderen. Helaas wordt je aandacht daarop meestal gevestigd in de vorm van een trauma of een probleem waarmee je geconfronteerd wordt. PSYCH-K® biedt je de mogelijkheid om bewust belangrijke veranderingen in je leven tot stand te brengen op een eenvoudige en flexibele manier.

Je overtuigingen vormen het fundament van je persoonlijkheid. Ze definiëren je als waardevol of waardeloos, machtig of machteloos, competent of incompetent, vertrouwend of achterdochtig, erbij horend of uitgesloten, onafhankelijk of afhankelijk, flexibel of veroordelend, eerlijk behandeld of slachtoffer, geliefd of gehaat. Je overtuigingen hebben in je leven verstrekkende consequenties, zowel positief als negatief. Overtuigingen beïnvloeden je gemoedstoestand, je relaties, je werkprestaties, je gevoel van zelfwaarde, je fysieke gezondheid, en zelfs je kijk op godsdienst en spiritualiteit.

De kracht om te veranderen zit in de Partner.

De Partner maakt altijd de verandering. Een PSYCH-K® Facilitator geneest of verandert anderen niet, daarom is hij geen genezer behalve voor zich zelf.

Wat PSYCH-K® doet.

Het resulteert in een Hele-Breinstaat met elke Balans. Dit wordt bevestigd door Spiertesten binnen de structuur van elke Balans. De resulterende hele-breinstaat is een uitbreiding die voorbijgaat aan of uit eerdere beperkende programmering, denken of overtuigingen. Meer opties en potentieel zijn dan beschikbaar om de gewenste ervaringen te manifesteren, aan te trekken of na te streven.

PSYCH-K® is te gebruiken bij:

Angsten, stress, trauma’s,  fobieën,  eetstoornissen,  patronen, negatieve terugkerende gedachten en emoties ,bewijsdrang ,rouw en verlies , verslavingen, onzekerheid, eigenwaarde, zelfbeeld, emotionele blokkades, belemmerende overtuigingen,  conditioneringen, relatieproblemen, schoolprestaties etc.

Je kunt met PSYCH-K® op alle mogelijke thema s werken waar stress aanwezig is.

PSYCH-K® is:

Een vriendelijke manier om verandering te brengen in ons onderbewuste.

Een doeltreffende manier om fysieke en emotionele stress te reduceren.

Een unieke mix van hulpmiddelen voor verandering, sommige  komen uit de moderne neuro wetenschap andere uit oude wijsheid tradities.

Een zeer krachtig proces om onderbewuste overtuigingen te veranderen die je belemmeren en saboteren.

Wat is PSYCH-K® niet?

PSYCH-K® is niet een genezing en wordt ook niet aangeboden als een behandeling.

PSYCH-K® werkt aan overtuigingen die onder de gezondheidsklachten liggen.

Het is geen genezingsmethode. Als dusdanig is het een aanvulling op reguliere behandeling.

PSYCH-K®

Disclaimer

Het PSYCH-K® proces is strikt beperkt tot het wijzigen van overtuigingen. Het PSYCH-K®-proces is niet ontworpen om medische problemen te diagnosticeren, noch is het een vervanging voor medische aandacht of professionele geestelijke gezondheidszorg.

Ik begrijp en ben het ermee eens dat ik persoonlijk verantwoordelijk ben voor mijn eigen leven en hoe het zich ontvouwt. Als uitdrukking van mijn verantwoordelijkheid zoek ik hulp bij de overtuigingen die zich in mijn werkelijkheid manifesteren, maar de feitelijke manifestatie van die realiteit is aan mij.

© Copyright - Transformatie Coach Sai-Ki