DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.sai-ki.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van
deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Ambitic streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Ambitic niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De
juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ambitic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het
gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie
tussen Ambitic en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Ambitic garandeert niet dat e-mails die aan Ambitic worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst
van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de
hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Ambitic te corresponderen,
accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Ambitic heeft geen invloed op websites van derden en is niet
verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Ambitic aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Ambitic zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor
persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd,
gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Ambitic daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft
gegeven.

Toeschrijving
Deze disclaimer is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer